Home

HELPING ORGANIZATIONS

TO ACHIEVE GOALS

 

AMBITIONER OG MOD

Vi arbejder for at realisere dine ambitioner. Ambitioner for dig selv, din organisation og dine medarbejdere.

At realisere dine ambitioner kræver mod, og det kræver ledelse og involvering af dine medarbejder. Det kræver, at du er klar til at omsætte det til mål for både dig selv og dine omgivelser.

Mange strategier er udarbejdet som udtryk for ambitioner, og mange af dem er ikke realiseret år efter.

Vi arbejder med hele din organisation og har en enkel og ligetil tilgang til mål. Vi arbejder med mål, forandringer, kultur, processer og coaching. Det er ikke os, der skal forandre og realisere dine ambitioner og mål - det er dine medarbejdere, også når vi er ude af virksomheden. Det er om, at skabe en forandringsdygtig kultur, der er i stand til selvstændigt at iværksætte nødvendige indsatser.

 

ARBEJDET MED FORANDRINGSLEDELSE

Tilgangen til forandringsledelsen er i første omgang mennesker og kultur. Virksomhedens kultur, medarbejder-nes adfærd og holdninger har en altafgørende indflydelse på at få forandringer til at ske og være vedvarende.

Selvfølgelig handler det også om, ledelse, ambitioner, mål, styring og fremgang og meget meget mere.

Måske handler det i høj grad om viljen til at gøre det umulige muligt.

ARBEJDET MED PROCESSER

Nye strategiske tiltag på direktions- eller bestyrelsesniveau som f.eks. outsourcing eller fusioner har selvfølgelig betydning for de processer, der er i de organisationer, det påvirker.

Vi arbejder ud fra organisationens strategi. Vi stiller de uddybende spørgsmål. Analyserer og vurderer indflydelsen på i første omgang den nye værdikæde, og dernæst designer de nye processer.

Afslutningsvis implementeres de nye processer, som er værdi- og kundefokuseret. Den eksisterende organisations-struktur vurderes , og samspillet mellem struktur og processer sikres.

 

ARBEJDET MED MÅL

Vi arbejder i en balance mellem den rationelle tilgang med det kontante og målbare mål for øje, og så med invol-vering af alle medarbejdere, hvor mennesket og meningen med arbejdet er i centrum. Vi skaber mening med målene, så medarbejdere kan se sammenhæng mellem egen indsats, egne mål og organisationens samlede mål. Det skaber mening og fremdrift. Vi tror på mennesket og ved, at det er medarbejderne, der skal skabe resultaterne.

Det handler om at skabe mening og involvering, uanset om man arbejder i den private eller offentlige sektor.

Vi er optaget af at fortjene din tillid, og skaber et samarbejde, der sætter dig i centrum.

PROFESSIONEL SERVICE

Vi arbejder professionelt, målrettet og skaber mening i

mål og samarbejde

BEDSTE LØSNINGER

Vi ved, at hver eneste organisation er sin egen og fortjener fokuserede og tilpassede løsninger.

 

SUCCESKRITERIER

VÆRKTØJER

Vi giver dig værktøjerne til at realisere dine ambitioner og

løse udfordringerne

PROCESSER

Vi iscenesætter dine processer og involverer din organisation

UDFORDRING

Vi udfordrer dit mod

og dine ambitioner

KULTUR

Vi forandrer kulturen

og skaber "sense of urgency".

RESULTATER

Vi skaber resultater

og realiserer dine mål

Resultaterne af vores samarbejde virker i din virksomhed år efter år.

KONTAKT

+45 20 16 18 13