Forandringsledelse

HELPING PEOPLE

TO MANAGE CHANGE

FORANDRINGSLEDELSE

MOD, LEADERSHIP OG INVOLVERING

MÅL OG STRATEGI

Store forandringer er som oftest betinget af nye mål, nye strategier og store projekter. Vi tager udgangspunkt i din strategi - hvis den er der. Ellers fastsætter vi målet sammen. Vi uddrager essensen og udfordringerne – og stiller alle de spørgsmål, dine medarbejdere ville stille.

Vi udfordrer paradigmer og identificerer de nødvendige paradigmeskift. Vi indentificerer virksomhedens kultur og dens egnethed til fremtidens mål.

PORTEFØLJESTYRING

Forandringer kan betyde mange store projekter til gennemførelse. Det kræver ofte, at den strategiske styring af projekter løftes til et andet niveau, og afbalanceres på tværs af en stor organisation. Ligesom det ofte kræver kommunikation og involvering at interessenter på et andet overordnet og klart niveau.

KOMPLEKSITET

Store forandringer er generelt svære at implementere. Der kan være mange barrierer, der ikke alle er nemme at gennemskue – især ikke hvis ledelsen har været i virksomheden i flere år, og derfor tager ”det vi plejer” for gode varer. Vi arbejder sammen med ledelsen om den nye fremtid og opgøret med "vi plejer".

FORANDRINGEN

Vi opbygger og designer den forandringsproces, der skal til i lige netop din organisation. Det gør vi ud fra mange års erfaring i forandringsledelse både i den offentlige sektor og i store og små virksomheder. Vi gennemfører foran-dringsledelsen sammen med lederne og sikrer, at kulturen og paradigmer ændres - at forandringerne er accepteret, indført og er vedvarende

KONTAKT

+45 20 16 18 13