KPIPeople

HELPING CUTOMERS

TO KNOW US

 

OM

 

Overskrifterne er eksekvering, forandringsledelse og kultur:

Strategi implementering

Lederudvikling og -coaching

KPI (nøgletals) styring

Forandringsledelse og Porteføljestyring

Kulturforandringer

Struktur og procesdesign

 

Vi arbejder i netværksorganisationer, så vi altid kan sikre de bedste og nødvendige kompetencer. Det tilstræbes, at vi er flere konsulenter på opgaverne. Som minimum sikrer vi dybdegående sparring på løsningerne.

Encouraging you to grow, be brave and adventurous in trying new things

Arbejdet med resultatskabelse eller realisering af mål fordrer, at alle aspekter af en organisations udvikling tages med i løsningerne. Vi varetager denne bredde, og identificerer med stor sikkerhed de centrale problemstillinger.

Ledere coaches til at starte og styre de nødvendige indsatser i en balance med empati og konsekvens, og så ledernes adfærd påvirkes til den nye fremtid. Det er coaching i mod, konsekvens, samarbejde og styring af mål og projekter.

Forandringsledelse skal have forståelse for aspekterne i forandringen som kultur, adfærd, organisatoriske processer, organisationsstruktur, systemer, strategi og mennesker.

Vi vægter de organisatoriske og strategiske rammer højt som forudsætning for menneskers evne til agere og realisere drømme og ambitioner. Det strategiske arbejde set i sammenhæng med organisationens identitet og mening, målene og det langsigtede perspektiv er det område, hvor det nødvendige fundament for organisationens forandring skabes.

KOMPETENCER

Bestyrelsesarbejde

Topledelse

Strategi

Forandringsledelse

Fusionssynergier

KOMPETENCER

Performance Management

Strategisk procesdesign

Kulturforandring

Eksekvering

Coaching

André Smith-Nielsen

+45 20 42 42 75, andre@kpipeople.dk

Henriette von Platen-Hallermund

+45 20 16 18 13, henriette@kpipeople.dk

SAMARBEJDSPARTNER

KONTAKT

+45 20 16 18 13