Performance

PERFORMANCE MANAGEMENT

DU FÅR DET, DU MÅLER

Det er et gammelt udsagn. Og mange topledere har måttet erkende, at sammensætningen af KPI’er (Key Performance Indicators)/nøgletal kan være et risikofyldt område.

 

KPI’er, der virker indlysende for en topledelse, kan skævvride medarbejdernes indsatser. Det sker, fordi medarbejderne gerne vil nå deres mål, og det kan afføde en adfærd, som ikke på forhånd er gennemskuet af en topledelse og dermed kan give en uønsket effekt.

 

Sammensætningen af dine mål skal være balanceret og altid være reflekteret og tilpasset det, der rent faktisk sker i din organisation. Uønskede konsekvenser skal justeres ved at tilpasse KPI’er – ikke omvendt. Man kan ikke tale sig ud af uønskede konsekvenser af KPI’er.

 

STYRING FOR FREMTIDEN

- IKKE KONTROL AF FORTIDEN

KPI-styring bliver ofte implementeret som mål opsat af ledelsen. Medarbejderne får dem udstukket, og der bliver fulgt op på målene i den årlige medarbejdersamtale. Målinger kan aflæses i et IT system – mekanisk.

KPI styringen bliver derfor bagud-skuende og kontrol af fortiden. Det får ringe indflydelse på fremtiden.

Vi vender det hele om. Topledelsen sætter det ambitiøse langsigtede mål for organistionen. I den offentlige sektor handler det oftest om effektivisering eller kvalitet. I den private sektor er det oftest omsætning og/eller bundlinje. Medarbejderne sætter selv deres egne mål. Processen iscenesættes, og medarbejderne har selv ansvaret for hyppigt at følge op. Derved bliver KPI-styring en aktiv del af hverdagen.

 

Medarbejderne bliver i stand til at lære, hvilke indsatser der har en positiv effekt på KPI-målene. Det handler ikke om, at en ledelse skal gøre noget for dem. Medarbejderne skal spørge sig selv, om man måske kunne gøre noget andet, når nu 200 kundebesøg ikke gav den ønskede effekt på omsætningen.

Det handler ikke om at forklare, hvorfor vi ikke nåede målene, men om det, der skal til for at nå dem i næste måned. Mål-styring skal sætte os i stand til at gøre de rigtige indsatser fremadrettet. Målstyring skal ikke forklare historien, for den ændrer sig ikke alligevel.

 

Bliver du nysgerrig eller er du uenig?

PERFORMANCE

Vi har høje ambitioner

Vi udfordrer dine mål

Vi opbygger en balanceret målstruktur

Vi kan nedbryde målene i de rigtige KPI’er

Vi kan gennemskue konsekvenser af KPI’er

 

MANAGEMENT

Vi iscenesætter din målstyringsproces

Vi sikrer målinger

Vi implementerer din målproces så den virker - også bagefter

Vores eget samarbejde er også målstyret – på resultatet

 

KONTAKT

+45 20 16 18 13