Proces Design

HELPING PEOPLE

TO WORK SMART

EFFEKTIVITET

ARBEJDSGANGE OG PROCESSER

 

Hvis din virksomhed har væsentligt anderledes nye mål, kan det ofte også have stor betydning for de arbejdsgange og processer, der eksisterer i din organisation.

 

Ofte er processer i en organisation et resultat af mange års arbejde, og de er opstået lidt efter lidt som den måde, vi gør det på i vores organisation. Arbejdsgange der er opstået lidt efter lidt uden der nødvendigvis er taget stilling til de enkelte arbejds-ganges værdi for kunden og din virksomhed.

Vi tager udgangspunkt i din strategi og stiller uddybende spørgsmål. De nye processer skabes ud fra strategien - der tegnes en ny måde for, hvordan processerne optimalt bør være ud fra fremtidens behov - ikke nutidens arbejdsgange.

Vi designer processerne i et tæt samarbejde med 3-4 mellem-ledere eller nøglepersoner i din organisation. Derved sikres både den præcise viden om arbejdet ,og det sikres, at de nye proesser har tilstrækkelig accept i organisationen.

Denne samarbejdsform sikrer en langt større forståelse blandt de 3-4 medarbejdere for indholdet i strategien, for ledelsens værdier og for perspektivet i den nye strategi. De involverede medarbejdere bliver ambassadører for de nye processer og strategien.

Når mål og ambitioner skal realiseres, kan det være særdeles effektivt at vurdere hvilke processer, der er nødvendige, formålstjenlige og effektive.

Ofte sker det, at et sådant procesdesign ikke bare fjerner eksisterende processer og dermed effektiviserer, men der dukker også nye op, som kan være altafgørende for succesen.

Det er derfor væsentligt især at designe de ”rigtige” proces-ser til realisering af ambitionerne. Dernæst klarlægge hvordan eksisterende processer passer ind det nye proces-design, og hvilke forandringstiltag der skal implementeres.

Vi har et velafprøvet og anerkendt koncept

til på overordnet niveau at designe nye processer

med udgangspunkt i din virksomhed, din strategi og dine ambitioner.

PROCES

Vi designer nye processer til realisering af strategien

Vi tager ikke udgangspunkt i eksisterende processer

Vi designer de optimale processer

Vi sikrer at dine processer er de rigtige i en balance mellem det nuværende og det strategisk nødvendige

DESIGN

Vi kortlægger de eksisterende opgaver

Vi udarbejder handlingsplan til implementering af de

nye processer

Vi giver anbefalinger til en optimal organisationsstruktur

KONTAKT

+45 20 16 18 13